Rejestracja telefoniczna: (63) 262 56 82 lub 608 324 946

Uzależnienie od sieci część IV

mar 8, 2016

0
Uzależnienie od sieci część IV

Uzależnienie od sieci część IV

Co robić w przypadku wystąpienia objawów uzależnienia od komputera i sieci? Do jakiego specjalisty się udać?

Osoby, dla których spędzanie czasu przed komputerem lub w sieci stało się problemem, często mają za sobą nieudane próby kontrolowania swoich zachowań. Jednocześnie odczuwają podniecenie podczas korzystania z tych urządzeń i usług, zaniedbują rodzinę, przyjaciół, naukę, pracę, zaniedbują sen, towarzyszy im wstyd, lęk, niepokój, wycofują się z aktywności życiowych i rozmaitych przyjemności,  nawet odczuwają rozmaite dolegliwości fizyczne: przyrost lub utrata masy ciała, bóle głowy, pleców (zmiany w kręgosłupie).

Co ciekawe, istnieje coraz więcej dowodów na to, że zbyt częste korzystanie z Facebooka także prowadzi do uzależnienia. Presja zalogowania i sprawdzenia najnowszych informacji dotyczących naszych znajomych, przeczytania nowych wiadomości jest niekiedy tak silna, że wiele osób zapomina o swoich codziennych obowiązkach i zaniedbuje pracę zawodową.

Jeśli występują powyższe objawy; jeśli w (zamieszczonym w poprzedniej części artykułu) teście przeważają odpowiedzi twierdzące, jeśli u nas lub u naszych bliskich zauważamy, że czas spędzany przy komputerze wymyka się spod kontroli, należy – co wcale nie jest łatwe – zdecydować się na wizytę u certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień lub psychoterapii uzależnień.

Do prawidłowego rozpoznania uzależnienia od komputera i Internetu konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z osobą podejrzewaną o uzależnienie oraz ewentualnie (za jej zgodą) z bliskimi.

Ważnym czynnikiem w rozpoznaniu ewentualnego uzależnienia musi być jasne stwierdzenie, czy korzystanie z komputera/Internetu wiąże się z nauką czy pracą czy też jest „bezproduktywne”, czy jest marnotrawieniem czasu.

O uzależnieniu od komputera czy sieci w kryteriach diagnostycznych, klinicznych można mówić wtedy, gdy korzystanie z tych urządzeń i usług prowadzi do uszkodzenia lub upośledzenia objawiającego się w ciągu ostatniego roku co najmniej trzema spośród niżej wymienionych objawów:

  • Tolerancja – rozumiana jako potrzeba korzystania z Internetu przez coraz dłuższy czas, aby uzyskać zadowolenie lub wyraźny, stopniowy spadek tego zadowolenia podczas korzystania z Internetu przez ten sam czas,
  • Objawy odstawienia pod postacią:
  1. zespołu abstynencyjnego – przejawia się wystąpieniem w ciągu kilku dni (do miesiąca) po zaprzestaniu lub ograniczeniu korzystania z Internetu co najmniej dwóch spośród następujących objawów: pobudzenie psychoruchowe, niepokój lub lęk, obsesyjne myślenie o tym, co dzieje się w Internecie, fantazje i marzenia senne na temat sieci, celowe lub mimowolne poruszanie palcami w sposób charakterystycznych dla pisania na klawiaturze itp.
  2. korzystania z Internetu w „okrojony”, „minimalny” sposób w celu uniknięcia przykrych objawów pojawiających się po „odstawieniu” Internetu.
  3. Częste przekraczanie planowanego wcześniej czasu przeznaczonego na korzystanie z Internetu.
  4. Utrwalona potrzeba lub nieudane próby ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu.
  5. Poświęcania dużej ilości czasu na wykonywanie czynności związanych z Internetem (np. kupowanie książek na temat Internetu, wypróbowywanie nowych przeglądarek stron www, porządkowanie ściągniętych z Internetu materiałów itp.)
  6. Ograniczenie bądź rezygnacja z innych aktywności (społecznej, zawodowej lub rekreacyjnej) na rzecz korzystania z Internetu.
  7. Korzystanie z Internetu pomimo świadomości doświadczania trwałych lub narastających problemów ze zdrowiem fizycznym, psychicznym (np. ograniczenie snu, problemy rodzinne, notoryczne spóźnianie się na spotkania służbowe i prywatne, rezygnacja z innych działań w życiu).